Openingstijden

De praktijk is geopend van dinsdag tot en met donderdag van 9 tot 17 uur. Een sessie duurt 45 minuten. In de avonduren is de praktijk gesloten.

Corona Nieuws per 8-11

Vanwege het groot aantal nieuwe besmettingen, is het van belang dat iedereen zich houdt aan de corona maatregelen. Binnen de praktijk geldt in ieder geval:

– 1.5 meter afstand houden 

–  handen wassen of ontsmetten voor binnenkomst

– Afmelden/ beeldbellen bij klachten: 

Indien iemand negatief getest is (of binnen het gezin) of in afwachting is van een test kan een gesprek niet doorgaan in de praktijk. Dit geldt ook voor normale griepverschijnselen en hevige verkoudheid. Het gesprek zal dan via beeldbellen of telefoon kunnen plaatsvinden. Mocht dit niet de voorkeur hebben, dan zal de afspraak verplaatst worden. Bij vragen en of onduidelijkheden kunt u met mij contact opnemen.

 

Nieuws rondom vergoedingen zorgverzekeraar

Volgend jaar (2022) gaat de gehele GGZ over op een nieuw bekostigingsmodel. Dit wordt het zorgprestatiemodel genoemd. Er worden vanaf 1-1-2022 geen trajecten meer gedeclareerd, maar losse consulten. Voor cliënten zal de factuur overzichtelijker zijn, omdat de de regels op de factuur dan steeds overeenkomen met de consulten (ook e-health consulten) die cliënten daadwerkelijk hebben gehad.

Betreft de zorg die gestart is in 2021, deze zal op 31-12-2021 worden afgesloten en worden omgezet naar het nieuwe model voor 2022. De zorg die de cliënten in 2021 hebben gehad zal dan eerst worden gefactureerd met een factuur voor het traject (onvolledig, kort, middel, intensief) dat tot dan toe is gegeven.

Let op, vanaf 2022 vallen de facturen voor cliënten opnieuw eerst onder het eigen risico uit de basisverzekering. In het oude bekostigingsmodel betaalden de cliënten éénmaal het eigen risico, omdat er gewerkt werd met één langer lopend traject. In het nieuwe bekostigingsmodel betalen de cliënten per kalenderjaar het eigen risico. Dus als cliënten in november starten met de behandeling en deze in maart 2022 afronden, dan betalen cliënten het eigen risico van 2021 en van 2022. Dit geldt niet als het eigen risico van 2021 al helemaal voldaan is, dan betaalt de cliënt alleen nog in 2022 het eigen risico.

Let op: vanaf 2022 declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar

Aangezien ik mijzelf niet meer kan vinden in de vele voorwaarden die door de zorgverzekeraars gesteld worden, zal ik vanaf komend jaar niet meer met contracten werken. Er zal dan na iedere sessie direct betaald moeten worden en u kunt dit dan zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u een gedeelte of het volledige  bedrag vergoed. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 75%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
  • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten. In de regel is deze per maand iets duurder. Zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl.
U doet er verstandig aan om van te voren contact te leggen met uw zorgverzekeraar zodat u precies weet wat u wel en niet vergoed krijgt. De tarieven worden rond half november bekend gemaakt, dan zullen ze ook op de website verschijnen. Het eigen risico blijft ook in deze situatie gewoon van kracht.
 

Vakantieperiode

In verband met de kerstvakantie is de praktijk gesloten van 20 december tot en met 9 januari.

Waarneming

Bij crisissituaties buiten openingstijden van de praktijk/ waarnemende praktijken kunt u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost ( 088 876 5050).