Mijn naam is Stefanie Janssen. Ik ben 49 jaar en ben met mijn gezin woonachtig in Esch. Ik werk al geruime tijd als GZ psycholoog in deze regio.

Ik ben in 1998 afgestudeerd in de Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. In 2001 behaalde ik mijn registratie als GZ psycholoog. Sinds 2010 ben ik ook geregistreerd als Eerstelijns Psycholoog.

Mijn werkervaring ziet er als volgt uit: na mijn studie in Nijmegen heb ik in de jaren 2000 en 2001 twee jaar gewerkt bij een GGZ-instelling (Mediant) te Enschede. Daarna heb ik een aantal jaren gewerkt in een eerstelijnspraktijk te Arnhem. Vanaf 2003 ben ik vijf jaar werkzaam geweest bij de Reinier van Arkel Groep te ’s-Hertogenbosch. Ik heb hier gewerkt binnen het stemmingsstoornissen team en het ADHD team voor volwassenen. Vanaf 2008 ben ik 8 jaar werkzaam geweest bij Psychologenpraktijk Haga&Dijkstra te ’s-Hertogenbosch. In de periode 2016-2018 ben ik werkzaam geweest binnen psychologiepraktijk de Groote Wielen te Rosmalen. Deze praktijk is gevestigd binnen een groot gezondheidscentrum. In 2018 ontstond er, na een verhuizing van Rosmalen naar Esch, de mogelijkheid om aan huis te gaan werken. In mijn praktijk De Essche Stroom onderhoud ik nauwe contacten met praktijkondersteuners en huisartsen in de regio Esch, Boxtel en Vught.

Ik heb ruime ervaring op het gebied van angst en stemmingsstoornissen, ADHD, milde persoonlijkheidsproblematiek, zelfbeeld- en assertiviteitsproblematiek bij volwassenen. Ik zie mijzelf als een allround psycholoog. Ik werk veelal eclectisch, maar ben vooral cognitief gedragstherapeutisch opgeleid. Binnen de cognitieve gedragstherapie werk ik veelal met ACT, RET en IBSR. Daarnaast werk ik met de behandelingsvormen EMDR, Korte Oplossingsgerichte Psychotherapie en Schematherapie. In mijn werk maak ik ook gebruik van e-health. 

Als psycholoog vind ik het belangrijk om mijzelf te blijven ontwikkelen. Dit betekent dat ik me regelmatig blijf bijscholen en ik maak gebruik van intervisie en supervisie.

“Ik ben niet van het standaard volgen van protocollen maar streef naar het optimaal begeleiden van mijn cliënten. Elke cliënt is anders en heeft het meest baat bij persoonlijke zorg op maat”. Cliënten geven aan zich snel bij mij op hun gemak te voelen, ze zien mij als een betrokken en geduldig iemand, die samen met hen bekijkt hoe ze zelf weer in hun kracht komen te staan.

Registraties

Gezondheidszorgpsycholoog, BIG: 09057217025
Eerstelijnspsycholoog NIP

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij het NIP: Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl). 

Kwaliteitseisen

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie: intervisie, supervisie, visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen voor specifieke behandelvaardigheden (zoals voor ISBR) en hanteer de beroepscode van mijn beroepsvereniging. Al deze informatie is ook vermeld in het kwaliteitsstatuut. Deze is ter inzage op de praktijk aanwezig.