Privacybeleid De Essche Stroom

 • Psychologiepraktijk de Essche Stroom is een praktijk die psychologische begeleiding aanbiedt binnen de basis GGZ. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
  Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze
  privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
  * telefonisch: 06-24756479
  * e-mail: s.janssen@praktijkdeesschestrroom.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens laat je achter bij bijvoorbeeld het aanmaken van een afspraak.

Doeleinden

 • Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van
  welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
 • om jou de mogelijkheid te bieden om zelf een afspraak te kunnen maken.
 • om jou de mogelijkheid te geven om je dossier in te zien.
 • om ons te verantwoorden voor het hulpproces wat we met jou zijn ingegaan.
 • om facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen verwerken.
 • om collectief onze cliënten te kunnen informeren over wijzigingen die iedereen aangaan, bijvoorbeeld:
  tariefwijzigingen.
  Met de volgende partijen heeft de praktijk een verwerkingsovereenkomst om de persoongegevens te verwerken:
 • Incura. Dit is de software waar de digitale cliëntdossier in zijn opgeslagen.
 • Zorgmail. Zij leveren een mailprogramma waarin de praktijk veilig kan mailen als het gaat om
  privacygevoelige materiaal.
 • JPO: eHealth module waarin op een beveiligde manier opdrachten en mails verzonden kunnen worden tussen cliënt en behandelaar. Cliënten krijgen hiervoor een wachtwoord toegestuurd.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Indien we
om redenen derde partijen willen informeren, zullen we altijd jou om schriftelijke toestemming vragen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de
gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt altijd inzage in je eigen dossier. Een verzoek indienen kan via je eigen therapeut.

Bij relatietherapie dienen beide partners in te stemmen voor volledige inzage, omdat er maar één dossier wordt bijgehouden voor beide partners. Indien één van de partners niet instemt, kan het dossier enkel gecensureerd worden ingezien.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.