Tarieven verzekerde zorg

Hieronder vind je informatie over de afspraken van de praktijk met de verzekeraars. Het is best ingewikkelde materie, dus mocht je nog vragen hebben, wil ik die natuurlijk altijd (telefonisch) beantwoorden. Je kunt ook altijd contact opnemen met je eigen verzekeraar. 

Let op: Er gaat in 2022 het nodige veranderen, zie hiervoor de informatie onder het kopje nieuws.

Basis geestelijke gezondheidszorg

 • De zorg die mijn praktijk biedt heet Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ).  Zodra een huisarts denkt dat er meer aan de hand is dan een probleem wat door hemzelf of de praktijkondersteuner GGz kan worden opgelost, word je naar mij doorverwezen.

  De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit 4 prestaties die uit je basisverzekering vergoed worden: kort (maximaal 5 gesprekken), middellang (maximaal 8 gesprekken), intensief (maximaal 12 gesprekken) en chronisch. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De maximale tijdsduur in een prestatie bestaat uit de contacttijd met de cliënt èn de indirecte tijd. Bij indirecte tijd moet je bijvoorbeeld denken aan verslaglegging, consultatie en overleg met derden, rapportage en uitwerking testresultaten. Deze prestaties worden vergoed uit je basisverzekering indien aan de voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn:

 • Je hebt een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ.
 • De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij mij te liggen.
 • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis.

  De prestatie die vergoed wordt hangt af van de ernst van uw problematiek. Deze prestatie mag de huisarts eenmaal per kalenderjaar voorschrijven voor dezelfde diagnose. Declaratie vindt
  plaats na afronding van de behandeling. De maximum tarieven staan hieronder vermeld. Bij gecontracteerde verzekeraars valt het tarief lager uit.

NZa-tarief prestaties 2021(vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Prestatie – Maximale tijdsduur – Tarief

 • Kort – € 522,13
 • Middel –  € 885,01
 • Intensief – € 1434, 96
 • Transitie (onvolledig behandeltraject) -€ 228,04
 • OVP (onverzekerde prestatie) -€ 114,41
 • Schriftelijke informatie, bijv. aan arboarts, verzekeringsarts- € 89, 65

Geen eigen bijdrage, wel eigen risico

Er is geen eigen bijdrage voor een behandeling. Wel wordt nog steeds je eigen risico verrekend, voor zover dat nog niet is verbruikt in het jaar dat de behandeling is gestart. De verzekeraar zal de kosten van het behandeltraject verrekenen met je eigen risico.

Contracten met verzekeraars

Stefanie Janssen heeft in 2021 contracten met (bijna) alle verzekeraars. Bij twijfel, kun je zelf het beste even contact leggen met je zorgverzekeraar, zij kunnen altijd nagaan of de praktijk een contract met hen heeft. 
Wanneer er een contract is met je zorgverzekeraar, wordt het hele declaratieverkeer tussen de zorgverzekeraar en praktijk de Essche Stroom geregeld.

Let op:
Afmeldingen uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven (via bellen, whatsapp, sms of e-mail), anders wordt de helft van een particuliere sessie (57, 21 euro) in rekening gebracht in plaats van bij de zorgverzekeraar.

Contact met zorgverzekeraar aan te raden

Je doet er verstandig aan je polisvoorwaarden te raadplegen om vast te stellen of en zo ja voor welke vergoeding van Generalistische Basis GGZ zorg je in aanmerking komt. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Niet alles is verzekerde zorg

Niet alle problemen/stoornissen vallen onder de verzekerde basiszorg. De overheid heeft al eerder besloten om aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, arbeidsgerelateerde problematiek en enkelvoudige fobieën niet meer te vergoeden. (Sommige aanvullende
verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis). 
Je ontvangt voor de niet-verzekerde consulten een declaratie voor een ‘onverzekerde prestatie’ (OVP).

Tarieven ongecontracteerde zorg

Het is afhankelijk van je polis, welk percentage van het behandeltarief je vergoed zult krijgen. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

 • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 75%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis.
  Hierbij is de vergoeding lager.
 • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten. In de regel is deze per maand iets duurder. Zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl.
 • Tarief ongecontracteerde zorg of coaching: € 114, 41