Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Geestelijke Gezondheidszorg over tot een nieuw declaratiesysteem: het zorgprestatiemodel. Er worden vanaf dat moment losse consulten gedeclareerd. De regels op de factuur komen overeen met de consulten die cliënten in de praktijk hebben gehad. 

Er zijn verschillende prestaties die op de factuur kunnen komen te staan

Consult diagnostiek: Hierbij gaat het om onderzoek, zoals de intake en eventuele testdiagnostiek. De duur van deze consulten kan liggen tussen de 5-120 minuten.

Consult behandeling: Hierbij gaat het om face to face of beeldbelafspraken. E-health valt hier ook onder. De duur van deze consulten kan liggen tussen de 5-120 minuten. 

NZA-tarieven prestaties 2022 (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Ik zal hieronder alleen de codes vermelden waar ik het meeste gebruik van zal maken. Mocht een behandeling korter of langer duren, dan zullen de tarieven lager of hoger liggen. Een overzicht van al deze codes zullen opvraagbaar zijn in de praktijk of per email. 

CO0432 Diagnostiek 45 minuten 142, 31 euro

CO0497 Behandeling 45 minuten 120, 99 euro

CO0562 Diagnostiek 60 minuten 163, 37 euro

CO0672 Behandeling 60 minuten 143, 71 euro

Let op: Bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen per kalenderjaar eerste het wettelijke eigen risico van minimaal 385 euro in rekening brengen.

Contractloos werken per januari 2022

Vanaf januari 2022 zal ik zonder contracten met zorgverzekeraars gaan werken. Hier zijn een aantal redenen voor maar de belangrijkste reden is dat de zorgverzekeraars zich steeds meer bezig houden met de inhoud van de behandeling. Zij stellen steeds meer eisen aan de praktijkvoering die de kwaliteit van de behandeling mijn inziens niet verbetert. Vanuit verschillende beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld het NIP, worden al de juiste kwaliteitseisen gesteld. Wat houdt dit in voor cliënten?

Aan het einde van ieder consult (diagnostiek/ behandeling) dient de client zelf het consult af te rekenen in de praktijk. Dit kan contant of via pinnen. De client ontvangt dan een nota van de behandelaar en deze kan de client vervolgens zelf indienen bij zijn/ haar zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden wordt een gedeelte van de factuur door de zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico zal altijd eerst verrekend worden. 

Tarieven ongecontracteerde zorg

Het is afhankelijk van je polis, welk percentage van het behandeltarief je vergoed zult krijgen. Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. Let op: afgelopen jaar bleken niet alle restitutiepolissen zuivere restitutiepolissen. De vergoedingen kwamen soms neer op een door de zorgverzekeraar gesteld marktconform tarief. Als het goed is, worden deze nu combinatiepolissen genoemd. Hier betaal je dus nog steeds een deel van het consult zelf. Kijk dus goed naar de polisvoorwaarden en informeer bij je verzekeraar wat zij vergoeden van het NZa tarief bij een contractvrije psycholoog. 

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 75%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis.
    Hierbij is de vergoeding lager.
  • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten. In de regel is deze per maand iets duurder. 
  • Zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

Niet verzekerde zorg en no shows

Niet alle problemen/stoornissen vallen onder de verzekerde basiszorg. De overheid heeft al eerder besloten om aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, arbeidsgerelateerde problematiek en enkelvoudige fobieën niet meer te vergoeden. (Sommige aanvullende
verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis). 
Je ontvangt voor de niet-verzekerde consulten een declaratie voor een ‘onverzekerde prestatie’ (OVP). Een consult van 45 minuten kost 117, 33 euro. 

Een no show wordt in rekening gebracht als een client zijn of haar afspraak niet 24 uur van tevoren afmeldt. Dit kan zowel telefonisch (spreek dan duidelijk de voicemail in) of per mail. Het tarief voor een no show consult bedraagt 95 euro.