Wie kan bij mij terecht en hoe verloopt het na de aanmelding?

 

In mijn praktijk behandel ik volwassenen vanaf 18 jaar binnen de basis GGZ. Over het algemeen worden de meeste behandelingen gedeeltelijk vergoed mits je een verwijskaart hebt van de huisarts.

Ik heb ruime ervaring op het gebied van angst en stemmingsstoornissen, ADHD, milde persoonlijkheidsproblematiek en zelfbeeld- en assertiviteitsproblematiek bij volwassenen. Ik zie mijzelf als een allround psycholoog. Ik werk veelal eclectisch, maar ben vooral cognitief gedragstherapeutisch opgeleid. Binnen de cognitieve gedragstherapie werk ik veelal met ACT, RET en IBSR. Daarnaast werk ik met de behandelingsvormen EMDR, Korte Oplossingsgerichte Psychotherapie en met elementen uit de Schematherapie. In mijn werk maak ik gebruik van ROM metingen en online behandelprogramma’s.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of over de genoemde methodieken? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 

Vanaf 2022 wordt er gewerkt met een zorgvraagtypering

 

Na de aanmelding wordt er vanaf 2022 gebruik gemaakt van een zorgvraagtypering. Tot voor kort werd er altijd behandeld op basis van een diagnose (gebaseerd op de DSM classificaties). Er wordt nu echter gekeken naar de zorgvraagbehoefte van de client. Om dit beter in beeld te brengen zal er gewerkt worden met een vragenlijst. Deze wordt na de intake standaard door de behandelaar ingevuld. Hierin staan klachten en problemen van een client centraal. Op basis van deze lijst bepaalt de behandelaar het zorgvraagtype. Deze zorgvraagtypering geeft informatie over de verwachte behandelinzet en moet vanaf 2022 op de factuur worden vermeld. 

Tijdens de behandeling zal bij tussentijdse evaluaties opnieuw dezelfde vragenlijst worden afgenomen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling moet worden bijgesteld of kan worden afgesloten. Dit gebeurt uiteraard altijd in overeenstemming met de client.