Wachtlijst

Wachtlijst

per 9 mei 

4 weken. 

Dit jaar kan ik alleen nog clienten zien voor een kortdurend traject. Mocht er behoefte zijn aan een intensiever traject, bijv. meer dan 10 sessies, dan kun je je niet bij mij aanmelden. Na 1 juni geldt er voor dit jaar een definitieve aanmeldstop. De praktijk sluit eind december voor de periode van 1 jaar. Meer info volgt later op de website.

Aanmelden

Er zijn verschillende manieren waarop je bij mij terecht kan komen. Je kunt zelf met mij contact opnemen of via een huisarts of praktijkondersteuner (POH-GGZ). Indien je een verwijskaart krijgt van je huisarts is de kans ook groot dat je de gesprekken (grotendeels) vergoed krijgt. Dit hangt af van je eigen polisvoorwaarden. Verder betaal je ieder kalenderjaar je eigen risico.  

Nieuwe aanmeldingen: gelieve online aan te melden via onderstaand aanmeldformulier.

De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping en daarom niet geschikt voor cliënten die in een rolstoel zitten.